Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Varmepumper og elforbrug – og ændrede komforttemperaturer
 

Varmepumper og elforbrug – betydning af ændrede komforttemperaturer

Formålet har været at undersøge, om varmepumperne i praksis reducerer elforbruget til opvarmning med en faktor 3-4 sammenholdt med traditionelle elpaneler, hvilket er teoretisk muligt ved korrekt brug. Projektets resultater baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt 450 ejere af helårshus eller sommerhus med en luft-til-luft varmepumpe installeret. For de huse, hvor det har været muligt, er survey-resultaterne sammenholdt med husenes årlige elforbrug årene før og efter installeringen af varmepumpen. Det konkluderes, at den gennemsnitlige elbesparelse i helårshusenes elforbrug er ca. 23%, hvilket er noget mindre end den teoretisk potentielle besparelse. Forklaringen skal findes i en række forskellige forhold knyttet til ændrede komfortpraksisser. Herunder at boligejerne holder en højere temperatur efter at de har anskaffet varmepumpen og at de opvarmer arealer som ikke tidligere har været opvarmet. I sommerhusene er der gennemsnitligt set ikke sparet el, hvilket hovedsageligt skyldes, at mange sommerhusejere ved opsætning af varmepumpen samtidigt er begyndt at opvarme deres sommerhus i hele vinterperioden i modsætning til tidligere.

Projektdata:

Partnere: AAU/SBI, SEAS-NVE, Lokalenergi og IT-Energy

Projektperiode: ? til 2011

Budget: -

Støttet af: ElForsk

Link: http://vbn.aau.dk/files/56542760/SBi_2011_24.pdf
 

Kontaktdata:

Ukendt
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.