Loading
Standardisering / Ecodesigndirektivet
 

Ecodesigndirektivet

Varmepumper er omfattet af ecodesigndirektivet, og dette betyder bl.a. en række helt nye dokumentationskrav, hvoraf de første trådte i kraft i starten af 2013 (gældende for luft/luft varmepumper) og de næste bliver implementeret i september 2015 (gældende for luft/vand og væske/vand varmepumper). Der er her tale om egentlig energimærkning af produkterne i stil med det, vi bl.a. kender fra hårde hvidevarer.
 
Disse nye krav betyder, at behovstyrede varmepumper vil få en fordel frem for on/off varmepumper, hvilket må forventes at rykke markedet over mod varmepumper med kapacitetsregulering (behovsstyring).
  
De krav, som stilles til varmepumperne gennem ecodesigndirektivet og dermed de minimumseffektiviteter, som fremover er gældende på europæisk plan, er ganske overkommelige for de fleste varmepumper. I Danmark har man i en række år haft minimumskrav til varmepumper installeret i Danmark. Kravene bliver løbende skærpet mhp. at sørge for at varmepumperne er så effektive som muligt, således at man opnår den maksimale effekt af konverteringen af fossile brændsler til varmepumper.
 
I Danmark er tilsynet med overholdelse af ecodesign kravene effektueret gennem stikprøvekontroller.
 
Teknologisk Institut repræsenterer i dag både Danmark og Norge i de officielle forhandlinger vedrørende de helt overordnede regler, som fremadrettet skal skabe fundamentet for eksempelvis energimærkning af produkter mv.

Få flere oplysninger

Danske krav ifm. ecodesign

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de danske krav ifm. ecodesigndirektivet

Ecodesign krav til produkter
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.