Loading
Standardisering / Varmepumper og SmartGrid
 

Varmepumper og SmartGrid

Der har i en række forskningsprojekter været arbejdet med, hvorledes varmepumpers elforbrug skal anvendes som balanceringsydelse i el-systemet. Fokus har primært været en top-down tilgang, hvor el-systemet ’fortæller’ varmepumpen, hvordan den skal reagere (starte/stoppe) for at afhjælpe el-systemet.
 
Udfordringen i forhold til varmepumperne har her været, at de ikke er forberedt på, at eksterne aktører skal kunne interface til varmepumpen for på en ordentlig måde at kunne starte og stoppe pumpen. Med den tyske SG-Ready forskrift er det første skridt taget for at imødekomme dette.
 
En anden udfordring har både været rettet mod producenterne og de forbrugere, der skal købe varmepumperne. Idét det ikke har været og er økonomisk attraktivt at deltage i el-systemets reguleringsydelser, har den ’brændende platform’ ikke eksisteret for producenterne til at prioritere disse tiltag.

Hvis varmepumpen skal anvendes til andre forretningsmodeller udover SmartGrid, er der behov for at varmepumpeproducenterne åbner yderligere op for API’er, så eksterne interessenter kan opnå en udvidet kommunikation ind i varmepumpen. Disse informationsmodeller udvikles i forskellige forskningsprojekter og kommercielle projekter og diskuteres med forskellige producenter.

HPCOM projektet har bl.a. til formål at sætte fokus på og samle disse initiativer.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.