Loading
Test og testmiljøer / Testfaciliteter / Teknologisk Institut - Varmepumpelaboratoriet
 

Teknologisk Institut - Varmepumpelaboratoriet

Prøvningsstationen for Varmepumpeanlæg

Teknologisk Institut har siden starten af 1980'erne rådet over prøvningsfaciliteter til varmepumper, da Prøvestationen for Varmepumpeanlæg blev etableret i forbindelse med indførelsen af tilskudsordning til varmepumper.
 
Faciliteterne blev dengang designet og opbygget til at dække de forskellige typer af varmepumper, som var gængse på markedet - væske/vand, luft/vand, luft/luft og brugsvandsvarmepumper. Udgangspunktet var, at faciliteterne skulle anvendes til at teste ydelse og effektivitet på de varmepumper, som blev optaget på "Positivlisten for varmepumpeanlæg" samt i forbindelse med udviklingen af nye produkter.
 
Prøvestationen blev nedlagt i slutningen af 2001, og faciliteterne blev herefter anvendt til kommercielle prøvninger, primært for danske producenter.

Nye testfaciliteter med klimakamre

I 2006 blev faciliteterne opdateret, såledet at det var muligt at lave egentlige energimærkningsprøvninger iht. standarden EN14511. Dette betød, at der blev etableret klimakamre baseret på kalorimeterprincippet. 
 
Instituttet var blandt de førende internationale testcentre på området, men der var stadig meget få, der efterspurgte disse test. Det var primært myndighederne, som skulle lave kontrolprøvninger af energimærker.

Varmepumpelaboratoriet

I 2013 blev Varmepumpelaboratoriet etableret som følge af en markant forøgelse i efterspørgslen efter prøvninger iht. standarden EN14825, den såkaldte SCOP test, og nyt krav indført i begyndelsen af 2013 om, at luft/luft varmepumper skal have deklareret lydniveau på energimærket. 
 
Varmepumpelaboratoriet er i dag blandt de mest moderne af sin art i verden og udfører test iht. følgende standarder:
 • DS/EN14511
  Grundlæggende prøvningsstandard for varmepumper og airconditionsanlæg

 • DS/EN14825
  Grundlag for energimærkning af produkter, herunder SCOP bestemmelse

 • DS/EN16147
  Prøvningsstandard for brugsvandsvarmepumper

 • DS/EN12102
  Standard til bestemmelse af lydniveau af varmepumper
Laboratoriet kan håndtere varmepumper med en kapacitet op til ca. 30 kW (luft/vand og luft/luft varmepumper) og ca. 50 kW varmeydelse for væske/vand varmepumper.
 
Herudover råder man over en række andre laboratoriefaciliteter, som ikke direkte indgår i Varmepumpelaboratoriet, men som kan anvendes til forskellige specialtests. Her er det muligt at teste produkter i MW størrelse, op til 2 MW varmekapacitet.
 
Faciliteterne er akkrediterede (DANAK nr. 300) og har desuden opnået godkendelse som EHPA prøvningsinstitut. Herudover er det mulligt at gennemføre en række andre test og godkendelse i forbindelse med andre EU medlemsstaters forskellige ordninger.
  
Varmepumpelaboratoriet spiller en central rolle i de mange GreenLab aktiviteter, som er del af en tilskudsordning til storskala testfaciliteter til demonstration af nye klimateknologier. Her kan du læse mere om GLEEB - Green Lab for Energy Efficiency in Buildings
 
 

Kontaktdata

Teknologisk Institut
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
 
Lasse Søe
Laboratorieleder
Køle- og Varmepumpeteknik
Tlf.: 72201269
 

Få flere oplysninger

Danmarks største testfacilitet til varmepumper

Her kan du læse mere om varmepumpelaboratoriet
 

Test af varmepumper

Her kan du læse mere om de forskellige test, som udføres i varmepumpelaboratoriet 
 

Varmepumper på Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har mange aktiviteter på varmepumpeområdet. Her kan du læse mere om de forskellige ydelser og laboratorier
 

 

 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.