Loading
F&U Projekter / Primære projekter / TotalFlex
 

TotalFlex

Formål

Et demonstrationsprojekt, som intelligent styrer fleksibelt elforbrug og -produktion. Det foregår ved flex-offers fra en teknisk og kommerciel VPP, som handles på en markedsplads. Her udnyttes den fulde fleksibilitet optimalt, samtidig med at effektbalanceansvar og netkapacitet tages i betragtning. 

Projektdata:

Partnere: Neogrid, Aalborg Universitet, CBS, Neas Energy, Nyfors, Conscius, Zense

Projektperiode: 2012 - 2015 

Budget: 35 mio kr.

Støttet af: ForskEl (26 mio kr.)

Link: 
www.totalflex.dk

http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Nyheder/Sider/Total-Flex-skudt-igang.aspx
 

Kontaktdata:

Neogrid Technologies
Tlf.: 30654661
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.