Loading
Test og testmiljøer / Test af varmepumper
 

Test af varmepumper

Test af varmepumper har gennem mange år været omdrejningspunkt i arbejdet med at energimærke og godkende varmepumper i forskellige ordninger. Disse ordninger er typisk drevet af myndighedskrav eller indførte dokumentationskrav, som f.eks. har medført krav om tredjepartsprøvning og/eller akkrediteret prøvning af varmepumper.
 
De første aktiviteter inden for tredjepartsprøvning og akkrediteret prøvning blev igangsat i starten af 1980'erne, hvor der blev indført en tilskudsordning til varmepumper. I denne forbindelse blev flere prøvestationer etableret, som alle var økonomisk støttet af Energistyrelsen. Blandt disse prøvestationer var Prøvestationen for Varmepumpeanlæg på Teknologisk Institut, hvor flere hundrede varmepumper blev testet efter daværende standarder gennem ca. 20 år.
 
De primære formål med Prøvestationen for Varmepumpeanlæg var at informere forbrugere om varmepumpernes anvendelighed og at hjælpe danske producenter med bl.a. udvikling. Prøvestationen blev nedlagt i 2001, og andre ordninger har siden da taget over.
 
I årene efter 2006 gik det stærkt med nye 'positivlister', og det var særligt en række initiativer gennem Elsparefonden, GoEnergi og Energistyrelsen, som rigtigt satte gang i diskussionen om forbrugeroplysninger og troværdighed af oplysninger.
 
Det seneste initiativ er Energistyrelsens liste over varmepumper, som i dag tæller ca. 200 varmepumper. Alle varmepumperne er testet på et akkrediteret testinstitut. 
 

Få flere oplysninger

Energistyrelsens liste over varmepumper

Her kan du se Energistyrelsens liste over varmepumper

www.sparenergi.dk
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.