Loading
Test og testmiljøer / Testfaciliteter / StyrDinVarmepumpe
 

StyrDinVarmepumpe

Energinet.dk har etableret en demonstrations- og testplatform for varmepumper, hvor varmeanlæg i ca. 300 huse kan overvåges og styres ud fra lokale prognoser for vejr og elforsyning.
 
Systemet består bl.a. af en Open Source datalogger og styringsboks, som er udviklet til eftermontering i en varmepumpeinstallation. Ud over styreboksen er der installeret udstyr til måling af temperaturer, flow og elforbrug. Måledata opsamles af styreboksen med et interval på fem minutter.
 
Herudover er der udviklet en central serverløsning til at opsamle data fra styringsboksen og sende styreordrer om VP-start/stop til styringsboksen i varmepumpeinstallationen. Endelig er der udviklet en central webservice med online data for elsystemet, spot og regulerkraftpriser fra Nord Pool og vejrprognoser fra DMI til brug for fastlæggelse af styringsstrategier med henblik på udnyttelse af varmepumpernes potentiale i et SmartGrid. Det samlede system er skitseret i nedenstående figur.
 
 
IT platformen driftes af andelsselskabet Intelligent Energistyring a.m.b.a., og den er unik, fordi data og infrastruktur er tilgængelige for alle andelshavere.
 
Målet er, at proprietære data og styringsordrer fra andre platforme kan gøres tilgængelige på platformen. Dette vil fremme forskning, udvikling og kommerciel udnyttelse af SmartGrid-løsninger – først og fremmest for varmepumper, men på sigt også for andre elforbrugende apparater. Det betyder også, at forbrugerne ikke mister data fra deres installationer og apparater, hvis et firma eventuelt lukker.
 
Varmepumpeproducenter får mulighed for at teste deres varmepumper under virkelige driftsforhold og kan bruge dette til almindelig erfaringsopsamling, kontrol af en varmepumpe, f.eks. om den kører hensigtsmæssigt, og som afsæt for udvikling af SmartGrid-funktionalitet.
 
Herudover skabes andre forretningsmuligheder, som f.eks. at et elhandelsselskab kan styre en pulje af varmepumper i et såkaldt virtual-power-plant, at et firma kan eje varmepumpen og sælge varme eller at et firma kan tilbyde services som forebyggende vedligehold og overvågning af husets installationer.

Kontaktdata

ArosTeknik
Tlf.: 31626050
 

Få flere oplysninger

StyrDinVarmepumpe

Her kan du læse mere om IT platformen StyrDinVarmepumpe.dk
 

Fra Vindkraft til Varmepumper

Her kan du læse mere om projektet Fra Vindkraft til Varmepumper
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.