Loading
Standardisering / Standarder relateret til varmepumper
 

Standarder relateret til varmepumper

Standarder angiver bl.a. regler og vejledninger til fælles og gentagen anvendelse af f.eks. produkter og er med til at gøre det lettere at udvikle og producere produkterne samt markedsføre dem på tværs af landegrænser.
 
Standarder er med til at undgå tekniske handelshindringer, idet produkter, der lever op til europæiske standarder, som hovedregel frit kan eksporteres til andre EU-lande uden yderligere krav. Standarder er også medvirkende til at sikre forbrugerne sikre, billigere og velfungerende produkter samt et større udvalg at vælge i mellem.
 
Der findes forskellige former for standarder, f.eks. servicestandarder, produktstandarder og prøvningsstandarder. Et basis krav, som gælder alle standarder, er, at de skal være entydige og kun kan forstås på én måde. 
 
Den formelle definition på en standard ifølge Dansk Standard lyder:

”Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der angiver regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.”
 
Følgende standarder er direkte relaterede til varmepumper:

Få flere oplysninger

Dansk Standard

Her kan du læse mere om standardisering og de forskellige standarder, som er relevant for varmepumpeområdet
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.