Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Sommerhuse og smart grid - et plug ’n play-koncept
 

Sommerhuse og smart grid - et plug ’n play-koncept

Der udvikles et koncept for en energieffektiv styring af luft-luft varmepumper og brugs-vandstanke, med fokus på indeklima, energibesparelser og fleksibelt elforbrug, samt demonstreres en plug n’ play-løsning, der direkte kan bruges i såvel eksisterende som nye varmepumpe- og brugsvands-installationer.
 
Projektet skulle udvikle energieffektiv styring af luft-luft varmepumper (sommerhuse), med fokus på kundens komfortkrav, energibesparelser og fleksibelt elforbrug. Projektets resultat er en kommerciel software-pakke som kan anvendes til styring af alle typer varmepumper, dvs. også énfamiliehuse der i de kommende år skal udfase oliefyr.

Det udviklede software ’Den Digitale VarmeMester’ indgår bl.a. i Energistyrelsens store demonstrationsprojekt omkring salg af varme på fjernvarmelignede vilkår i områder uden kollektiv varmeforsyning. Her ejer og driver værkerne varmepumper, og hvor kunderne betaler for faktisk varmelevering og faste varmepriser.

 Det er udviklet en matematisk model til energieffektiv styring i en Cloud-løsning, der med afsæt i en simulering af bygningen, varmepumpens driftsdata samt prognoser for vejr- og elsystenmets timepriser, minimerer varmepumpen energiforbrug og eludgifter.

 Det udviklede software er forberedt til at håndtere varierende nettariffer samt andre former for prissætning af Smart Grid-ydelser.

Projektdata:

Partnere: Neogrid, Exergi

Projektperiode: Marts 2011 - Juni 2013

Budget: -

Støttet af: ForskEl (3,21 mio. kr)

Link:
 

Kontaktdata:

Henrik Lund Stærmose
Neogrid Technologies
Tlf.: 30654661
hls@neogrid.dk
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.