Loading
F&U Projekter / Primære projekter / SmartGridOpen (SGO)
 

SmartGridOpen (SGO)

Formål

En vigtig hindring for en udrulning af intelligente forbrugere er manglen på intelligent net til forbrugerkommunikation. Smart Grid Open-projektet skal med et stærkt fokus på standardisering sikre realiseringen af danske retningslinjer og testprotokoller, som muliggør overensstemmelsesprøvning af kommunikationsinterfaces for Smart Grid Ready-produkter og -tjenester. Reference testsystemer udvikles og implementeres i samarbejde med producenter, systemintegratorer og andre Smart Grid interessenter.

Et fokus i projektet er rettet mod den tyske ”Smart Grid Ready label” ordning for varmepumper. Ordningen foreskriver bestykning af 2 switches i varmepumpens styring, som muliggør ekstern styring. Formålet er at vurdere, om denne model kan bruges som oplæg for en lignende dansk model.

 

Projektdata:

Partnere: Teknologisk Institut, EURISCO, Danfoss, Varmepumpefabrikantforeningen, DTU Elektro, Innovationsnetværket VE-Net 

Projektperiode: Januar 2013 - December 2015

Budget: 9,5 mio kr.

Støttet af: ForskEl (7 mio kr.)

Link: 
www.teknologisk.dk/projekter/projekt-smart-grid-open-testordning-for-komponenter/32964
 

Kontaktdata:

Kjeld Nørregaard
Teknologisk Institut
Tlf.: 72201317
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.