Loading
 

SmartGen

Fuld titel:
”SmartGen, model til efektiv identifikation af muligheder for placering af nye anlæg til decentral elprodution i et netværk med Smart Grid teknologier”
 
Simuleringsmodellen SmartGen vil udpege mulige placeringer af DG-anlæg effektivt v.hj.a. SmartGrid-modeller. DK skal udvikle SGT-modellerne, fx produktionsregul. for mindre KV-værker, varmepumpe, ladest. til elbiler, varmeelementer til fjernvarme/varmetanke. DK skal også identificere mulig net-kapacitet hen over døgnet ved installerede SGT.

Projektdata:

Partnere: Balslev A/S, Sweco Norge AS; Latvian Institute of Physical Energetics (Letland), Bacher Energy Ltd. (Schweiz), ERA-NET Smart Grids

Projektperiode: Oktober 2010 - Oktober 2013

Budget: 1,82 mio.kr

Støttet af: ForskEl (1,18 mio. kr)

Link:
 

Kontaktdata:

Helena Segerberg
Balslev
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.