Loading
Standardisering / Standarder relateret til varmepumper / EN14825 - Beregning af SCOP
 

EN14825 - Beregning af SCOP

Standarden EN14825 beskriver, hvordan varmepumper testes i variabel drift, og den er grundlæggende ift. den kommende energimærkning af alle varmepumpetyper, undtagen brugsvandsvarmepumper, som testes efter standarden EN16147.
 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) beregnes i henhold til EN14825 og er et udtryk for en given varmepumpes effektivitet set over et år på vores breddegrader. 

Grundlægende består SCOP beregningsmetoden af en opdeling af varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer (kaldet bins), som samlet skal afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen.
 
Herudover defineres en varmebehovskurve for temperaturerne, som giver det varmebehov, som varmepumpen skal opfylde for hvert temperatursæt.
 
Der findes en COPværdi for hver af disse bins, som tilsammen danner grundlag for beregningen af den gennemsnitlige COP, kaldet SCOP.

Få flere oplysninger

Beregning af SCOP efter EN14825

Energistyrelsen har udgivet en rapport om beregning af SCOP for varmepumper efter EN14825, som du kan læse her
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.