Loading
F&U Projekter / Primære projekter
 

Primære projekter

Her kan du se en oversigt over de forskellige projekter, både afsluttede og igangværende, som er relevante for HPCOM projektet. Disse projekter omhandler i forskelligt omfang varmepumper, SmartGrid og IKT:
 
 • Fra vindkraft til varmepumper
  ForskEl projekt med fokus på at udvikle et system, der styrer varmeproduktion og elforbrug for varmepumper.

  Partnere: Energinet.dk

 • Varmepumper, et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)
  ForskEl projekt med fokus på demonstration af varmepumper, som et aktivt og effektivt værktøj i et fleksibelt energisystem.

  Partnere: SEAS-NVE, SE, Varmepumpefabrikantforeningen, 17 varmepumpefabrikanter og -leverandører

 • Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper (IFIV)
  ForskEl projekt med fokus på analyse, udvikling og demonstration af intelligent styring af individuelle varmepumper.

  Partnere: Nordjysk Elhandel, Neogrid, EURISCO, Aalborg Universitet, Aros

 • StyrDinVarmepumpe version 2
  ForskEl projekt med fokus på videreudvikling og implementering af en åben standard for kommunikation på StyrDinVarmepumpe.dk platformen.

  Partnere: Insero Energy, LIAB, ArosTeknik, EXERGI Partners, Neogrid, EURISCO, Teknologisk Institut

 • SDVP Connect
  ForskEl projekt med fokus på færdigudvikling og produktionsmodning af StyrDinVarmepumpe.dk platformen.

  Partnere: Insero Energy A/S, LIAB Aps, Neogrid Technologies, Andelsselskabet Intelligent Energistyring AMBA

 • SmartGridOpen (SGO)
  ForskEl projekt med fokus på udarbejdelse af retningslinjer, testmetoder og protokoller for gennemførsel af entydig kommunikationsplatform for Smart Grid Ready produkter.

  Partnere: Teknologisk Institut, EURISCO, Danfoss, Varmepumpefabrikantforeningen, DTU Elektro, Innovationsnetværket VE-Net

 • READY - Smart Grid Controller for Heat Pumps
  ForskEl projekt med fokus på analyse, udvikling og demonstration af en Smart Grid Ready Virtual Power Plant controller vha. PowerHub teknologi.

  Partnere: Neas Energy, Neogrid, Ea Energianalyse, Aalborg Universitet, PlanEnergi, Aarhus Universitet

 • TotalFlex
  ForskEl projekt med fokus på intelligent styring af fleksibelt elforbrug og -produktion i form af flex-offers fra en teknisk og kommerciel VPP.

  Partnere: Neogrid, Aalborg Universitet, CBS, Neas Energy, Nyfors, Conscius, Zense

 • Insero Live Lab
  Projekt støttet af FP7 og Insero Horsens med fokus på afprøvning af energi- og informationsteknologiers indbyrdes samspil og sammenhæng med hele energisystemet.

  Partnere: Insero Energy, Insero E-Mobility, Insero Business Services, Insero Software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.