Loading
Om HPCOM / Om HPCOM
 

Om HPCOM

Varmepumper spiller en central rolle i udbredelsen af vedvarende energi i det danske energisystem, både som aftager af den strøm, som vindmøllerne producerer, og som kilde til energi- og omkostningseffektiv udnyttelse af vedvarende energi lagret som solenergi i udeluft og de øverste jordlag.
 
HPCOM er et 3-årigt projekt, som skal styrke udviklingen og implementeringen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og infrastruktur på varmepumpeområdet.
 
Projektet ser på datakommunikationen mellem varmepumper i private husstande og centrale systemer hos elnet operatører, elhandelselskaber og andre service/energi leverandører, herunder varmepumpeproducenter.
 
Projektet fokuserer på vidensdeling af state-of-the-art FU&D, standardisering og testfaciliteter, som vil danne baggrund for en ny FU&D strategi og roadmap for IKT på varmepumpeområdet. Målet med denne roadmap er, at den sammen med den nyeste viden inden for standardisering og FU&D på området kan bruges af potentielle nye projekter.
 
HPCOM projektet vil herudover levere inputs til det internationale standardiseringsarbejde og formidle, hvilke standarder der er bred enighed om i branchen.

Projektdata

Projektperiode: 2014-2017
 
Budget: 5,09 mio. kr.
 
Støttet af: ForskEL/ForskVE 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.