Loading
Om HPCOM / Arbejdspakker
 

Arbejdspakker

HPCOM projektet består af seks arbejdspakker, WP0-WP5.

Arbejdspakke 0, projektledelse

Denne arbejdspakke består af projektledelsesopgaver som organisering, sikre fremdrift i projektet, afrapportering og styring af økonomi. Udover projektledelsesopgaver omhandler WP0 også eksterne relationer i forhold til den bredere branche og myndigheder.
 
Arbejdspakkeleder: Insero

Arbejdspakke 1, Standardisering

Arbejdspakken har fokus på kortlægning af relevante standarder og fortløbende standardiseringsarbejde inden for IKT på varmepumpeområdet både i Danmark og internationalt.
 
WP1 har herudover til formål at levere input til det internationale standardiseringsarbejde baseret på identificerede usecases og nødvendige datastrømme samt FU&D erfaringer i Danmark.
 
Arbejdspakkeleder: Neogrid Technologies

Arbejdspakke 2, Testmiljøer

Formålet med denne arbejdspakke er at kortlægge og indgå i dialog med eksisterende testplatforme (miljøer/laboratorier), som enten gennemfører standardiserede test af komponenter eller stiller infrastruktur til rådighed for større demonstrationer af SmartGrid elementer. Derudover vil arbejdspakken formidle mulighederne for at bruge disse for branchens aktører og i FU&D projekter.
 
Herudover vil et muligt behov for flere testfaciliteter, som er centrale for innovation og udvikling af IKT på varmepumpeområdet, blive identificeret.
 
Arbejdspakkeleder: Teknologisk Institut

Arbejdspakke 3, HP-Hub testplatform og engrosmodel

I denne arbejdspakke vil en 'proof-of-concept' af en HP-Hub testplatform for information og datakommunikation på varmepumpeområdet blive udviklet.
 
Arbejdspakken omfatter analyse og specificering af dataudveksling mellem varmepumpe og HP-Hub samt mellem HP-Hub og balanceansvarlig/elhandel, hvorefter en 'proof-of-concept' platform implementeres.
 
WP3 undersøger også, hvordan varmepumper passer ind i engrosmodellen samt afregningsmodeller for elforbrug på en varmepumpe alene.
 
Arbejdspakkeleder: Eurisco

Arbejdspakke 4, F&U vidensdeling og formidling samt FU&D strategi og roadmap på varmepumpeområdet

Formålet med denne arbejdspakke er at samle og formidle viden angående informations- og datakommunikationsinfrastruktur på varmepumpeområdet.
 
Der udarbejdes en FU&D Strategi og Roadmap med udgangspunkt i den viden, som er oparbejdet i WP1, 2 og 3 samt input fra branchen.
 
Arbejdspakkeleder: Teknologisk Institut

Arbejdspakke 5, Fremtidig organisering

Formålet med WP5 er at beskrive den fremtidige organisering og vilkår for selvstændig fortsættelse af HPCOM aktiviteter.
 
HPCOM samarbejdet skal efter projektets afslutning fortsættes i regi af Intelligent Energistyring a.m.b.a.
 
Arbejdspakkeleder: Intelligent Energistyring a.m.b.a.
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.