Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Nyudviklet varmepumpe med solvarme
 

Nyudviklet varmepumpe med solvarme

Kernen i projektet er demonstrationen af et koncept for fjernvarmeproduktion som sammenfletter et solvarme- og varmepumpningsanlæg med et naturgasfyret fjernvarmeanlæg. Projektets teknologier samles i ét anlæg der vil udnytte sol, vind og grundvand som energiressourcer.
 
Projektet omfatter fuldskala demonstration of solvarme og varmepumpe etableret på et eksisterende naturgasfyret kraftvarmeværk. Rye Kraftvarmeværk vil demonstrere en nyudviklet varmepumpe, som anvender ammoniak som kølemiddel, fordi den har en højere COP end en varmepumpe med CO2 som kølemiddel, da returtemperaturen fra fjemvarmenettet er højere end 40 grader C og fordi den er frekvensreguleret og derved kan indgå som elregulerende.

Projektets resultater forventes at blive:
 
  • Design af en økonomisk og teknisk optimeret varmepumpe til fjemvarmeproduktion, således at kedelproduceret varme erstattes.
  • Demonstration af konceptet solvarme, varmepumpe(r) med grundvand som varmekilde, akkumuleringstank og naturgasfyret kraftvarme, hvor varmepumpen kører i de 2.000 timer med laveste elpriser og højest andel af vindel.
  • Måleresultater for varmepumpens ydelser og systemets ydelser.
  • Erfaring med økonomisk optimering af konceptet i elmarkedet.
  • Erfaring med hastighed og kapacitet for elregulering.
  • Udvikling af et fremtidigt koncept, som kan gentages på naturgasfyrede (også de mindste) kraftvarmeværker.
  • Fremtidig produktion af varmepumpen i Danmark

Projektdata:

Partnere: PlanEnergi, RYE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A., JOHNSON CONTROLS DENMARK ApS, Teknologisk Institut

Projektperiode: August 2011 - Juni 2013

Budget: 16 mio. kr

Støttet af: EUDP (3,58 mio. kr)

Link:
 

Kontaktdata:

Per Alex Sørensen
PlanEnergi a.m.b.a.
Tlf.: 96820400
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.