Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Nabovarme af jordvarme med intelligent styring
 

Nabovarme baseret på jordvarme med intelligent styring

Formålet for det foreslåede projekt er at analysere og demonstrere mulighederne for at udnytte miljøvenlige overskud-elproduktion til varmeproduktion. Det foreslåede projekt vil udvikle og demonstrere nabovarme, dvs. varmelevering til en klynge på 10-20 individuelle huse fra en central varmepumpe baseret på jordvarme med intelligent styring.
 
Der er udviklet et nyskabende og lovende koncept for nabovarme baseret op fælles varmepumpe og varmeakkumulator. Konceptet anses for at være privatøkonomisk interessant og samfundsøkonomisk rimeligt foruden det vil give klare miljømæssige fordele ved at kunne yde en større fleksibilitet i el-systemet end eksempelvis individuelle varmepumper. Det anbefales at etablere et operativt konkurrencedygtigt demonstrationsprojekt for at teste effekten af fuldskala-forsøg, mulig incitamentstarifering til fremme af fleksibelt elforbrug, mulige incitamenter gennem anlægstilskud eller gunstig finansiering af anlægslån samt demosalg til private af en ’pakkeløsning’, hvor smart grid integreres med andre smart services. De involverede husejere var dog meget usikre overfor de privatøkonomiske konsekvenser af konceptet. Da en ansøgning om yderligere offentlig støtte for at understøtte privatøkonomien ikke blev imødekommet så projektet sig desværre nødsaget til at lukke ned. En rapport der beskriver konceptet er tilgængelig.

Projektdata:

Partnere: SOLRØD KOMMUNE, Roskilde Universitet, Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a, Vestegnens Kraftvarmeselskab, VillaWatt A/S

Projektperiode: 3/2011 - 6/2012

Budget: 1,48 mio. kr

Støttet af: ForskEl (0,20 mio. kr)

Link:
Nabovarme baseret på jordvarme med intelligent styring
 

Kontaktdata:

Lotte Lodberg Kjær
Solrød Kommune
Tlf.: 56182330
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.