Loading
Om HPCOM / Nyt fra HPCOM / Artikel: Klimarådet foreslår kloge afgifter, men mangler de fleksible afgifter (2016)
 

Klimarådet foreslår kloge afgifter, men mangler de fleksible afgifter

Af Jakob Worm, ArosTeknik
 
Den nye rapport ”Afgifter der forandre” fra Klimarådet foreslår en række udmærkede ændringer af afgiftssystemet. Således vil en nedsættelse af elafgiften med 30 øre/kWh være rigtig fornuftig for udbredelsen af varmepumper. Det vil giver en vigtig fordel for varmepumperne i konkurrencen med træpiller, flis eller naturgas.
 
I de private boliger på landet vil det givetvis betyde at flere skifter deres oliefyr ud med en varmepumpe. I fjernvarmesektoren vil det betyde en øget interesse for varmepumper, hvor en række nye anlæg allerede er på vej – godt hjulpet af støtte fra staten.

Hvorfor fleksible elafgifter

I rapporten fra Klimarådet mangler desværre en behandling af muligheden for fleksible afgifter. Det vil sige elafgifter, hvor niveauet svinger time for time, alt efter hvor meget grøn strøm der er i elsystemet på det pågældende tidspunkt.
 
Energinet opgør allerede CO2 niveauet for hver time, og det svinger typisk mellem 100 og 400 g CO2/kWh. Dette afspejler primært, hvor meget vind-el der er i elsystemet. Hvis elafgiften var lav i de timer med høj vind-andel ville det betyde et øget forbrug af den el, som i mange tilfælde bliver eksporteret til lave priser. En sådan større ”elastik” i priserne på el vil give incitament til investering i varmelagre og reguleringsudstyr, både i boliger og på fjernvarmeværkerne.
 
Ved private varmepumper vil elforbruget kunne flyttes 2-4 timer på en dag, og det vil typisk betyde, at man kommer væk fra de aller dyreste timer, der ofte ligger sidst på eftermiddagen. På fjervarmeværker kan man blive endnu mere fleksibel, da man ofte allerede har installeret store varmeakkumuleringsbeholdere.

Skal vi vente på, at alle får smarte elmålere

Klimarådet behandler ikke emnet i deres rapport, og det kan måske skyldes, at Skatteministeriet allerede tidligere har være modvillig overfor ideen. Den fleksible elafgift kræver selvfølgelig, at man kan holde øje med elforbruget, og desværre har ikke alle husstande en elmåler, som kan aflæses på timeniveau. Det er især DONGs forsyningsområde, der halter bagefter. Men ville der være noget i vejen for at indføre de fleksible elafgifter i de områder, hvor de kan håndteres af elforsyningerne?
 
Det ville give mange nyttige erfaringer på området, som både miljø, husstande og erhvervsliv kunne nyde godt af. Der er rigtig mange potentielle arbejdspladser inden for området ”smart grid”, hvor danske erhvervsvirksomheder har kompetencer, som også kunne anvendes udenlands.

Er der miljøfordele i smart grid

Et andet muligt argument mod ikke at behandle de fleksible elafgifter i Klimarådets rapport kunne være, om vi nu vil få miljø nok for investeringerne i smart grid.
 
Klimarådet skriver bl.a., at ”varmepumper baseret på 100% grøn strøm er en samfundsøkonomisk billigere varmekilde end biomasse” samt at ”hvis afgifter er rigtig udformet kan de tilskynde virksomheder og forbrugere til at vælge samfundsøkonomisk fornuftige løsninger baseret på vedvarende energi.”
 
Problemet er, at dagens el ikke er 100% grøn, men nærmere grågrøn. Hvis vi får en massiv udbygning med varmepumper, som ikke er indrettet til at styre efter elpriserne, vil vi få uhensigtsmæssige forbrug på tidspunkter, hvor der også kan være store andele af ”sort” strøm i systemet.

For en husstand med et elforbrug til varmepumpen på 6.000 kWh/år vil en styring af driften i forhold til CO2 udledningen kunne spare omkring 1,2 ton/år (det kan være svært at opgøre forskellen, men der er taget udgangspunkt i, at CO2 gennemsnitsudledningen var 200 g/kWh i 2015). Hvis CO2 kvoteprisen lå på 500 kr./ton ville en regulering af husstandens varmepumpe betyde en besparelse på omkring 600 kr./år i CO2 kvoteregnskabet. Investering i reguleringsudstyr og eventuelt en ekstra vandtank kan ligge fra 2.000 kr. til 15.000 kr., så der vil være en lang række tilfælde, hvor tilbagebetalingstiden vil være under 10 år og samfundsmæssig acceptabel. Privatøkonomisk ville besparelsen givetvis blive endnu højere med fleksible afgifter.

Alt i alt ville der være rigtig meget fornuft i at komme i gang med en fleksibel opgørelse af elafgifterne, nu hvor man er ved at forberede en omlægning.

Spørgsmål eller kommentarer?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Jakob Worm.
 
 
Jakob Worm
Næstformand
Intelligent Energistyring a.m.b.a.
c/o ArosTeknik
Tlf.: 29726845
jw@arosteknik.dk
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.