Loading
Test og testmiljøer / Artikel: Kan et tysk SG Ready label troværdigt anvendes i Danmark? (2015)
 

Kan et tysk SG Ready label troværdigt anvendes i Danmark?

Af Eva Ryberg, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Smart Grid Ready – SG Ready – er en betegnelse for en installation, f.eks. varmepumpe, solcelleanlæg mv., der er forberedt på det intelligente el-net, hvor det fra leverandørens side er muligt at styre varmepumpen, hvis der er over- eller underskud af strøm i nettet.

Behovet for regulering er endnu ikke helt påtrængende i Danmark, mens udfordringerne har eksisteret i Tyskland i flere år. Netop i Tyskland er el-nettet noget mere fraktioneret med forsyningsselskabernes egne regler for fleksibilitet. Dette gav varmepumpefabrikanterne forskellige krav afhængig af, i hvilket forsyningsområde den pågældende varmepumpe skulle opstilles, og der var derfor et ønske om en fælles mærkning af SG Ready, som kunne bruges i hele Tyskland.

Den tyske varmepumpefabrikantforening tog derfor i 2012 initiativ til et SG Ready Label, der allerede ved udgangen af 2014 omfatter næsten 500 tyske varmepumpe typer.

SG Ready Label gives til varmepumper, der via to signaler (2 bit) kan styre varmepumpen mellem fire driftstilstande. Ud over normal drift kan man med de yderligere tre forskellige indstillinger hhv. tænde for fuld styrke, øge driften lidt og stoppe helt. Disse ekstra funktioner er interessante for eksempelvis forsyningsselskaber og energi handelsselskaber, der kan få mulighed for at ballancere el-nettet afhængigt af belastning og prisudsving, der opstår ved enten over- eller underskud af strøm.

Umiddelbart er en mærkningsordning en god ide, da forbrugeren bliver mere tryg ved den store investering, en varmepumpe er. I Tyskland opvejes meromkostningen, der er ved installering af SG Ready i varmepumpen, ofte af en merpris, de tyske forsyningsselskaber betaler kunden for fleksibiliteten.
 
Der er endnu ikke en tilsvarende dansk forretningsmodel for, hvordan en ekstraomkostning til en SG Ready mærkning og installation kan tjenes hjem, men der arbejdes fra flere sider på at opbygge en platform og systemer for nyttiggørelse af danske varmepumper i forhold til elnettet. Flere demonstrationsprojekter i Danmark viser, at varmepumper med styringsmuligheder som den tyske SG Ready mærkning relativt nemt kan indpasses.

I Danmark har vi tradition for tillid til mærkningsordninger. Et energimærke på et køleskab eller en mærkning af regntøj giver forbrugeren information om produktet, men også vished for mærkets ægthed, fordi vi ved, at der står et officielt organ bag mærkningsordningen. Denne vished er det ikke muligt at opnå for SG Ready Label, som ordningen fremstår lige nu. Det der fra dansk side kan virke problematisk er, at det er den tyske varmepumpefabrikantforening, der i en særskilt kommission, selv vurderer, hvilke varmepumper der er tilstrækkelige smarte til at opnå SG Ready Label.

I projektet Smart Grid Open er foreløbig på stikprøvebasis afprøvet tre SG Ready mærkede varmpumper med varieret resultat, hvor det med al tydelighed viser, at der er behov for tests, der dokumenterer, hvad produktet lover. De foreløbig stikprøver af SG Ready varmepumper viser sig i nogle tilfælde lidt forskellig reaktion på de to styresignaler. Det betyder, at energihandelsselskaber, der ønsker at kunne styre en stor mængde individuelle varmepumper, må udvikle en speciel løsning til hver model. Det kan øge omkostningen så meget, at det ikke længere er attraktivt at investere i en SG Ready varmepumpe.

Derfor er det måske på tide, at vi i Danmark selv sikrer en troværdig certificering med en mere præcis definition af forventet reaktion i hver driftstilstand, som understøtter ønskerne fra det danske elnet. En varmepumpe, som opfylder en sådan dansk certificering vil også overholde de offentliggjorte krav bag det tyske SG Ready Label. En dansk testordning, hvor varmepumpefabrikanter kan få mærket deres varmepumper, når de er parate til det smarte el-net vil give forbrugeren meget større sikkerhed for at produktet kan Smart Grid-styres af flere parter i pumpens levetid.
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.