Loading
HP-Hub / Hvad er HP-Hub?
 

Hvad er HP-Hub?

Varmepumper og elbiler er vigtige aktiver for opnåelse af den ønskede elektrificering af energisystemet, som er fremlagt i visionen for Danmarks energisystem frem mod 2050. Det er dog nødvendigt, at varmepumperne og elbilerne kan reagere intelligent på udsving i elproduktionen, hvis forsyningssikkerheden skal opretholdes uden at skulle lave markante investeringer i ny distributionskapacitet (kobber).

Det er et regulatorisk krav, at slutbrugeren let kan skifte el-leverandør og derfor også service provider (også kaldet tredjepartsaggregator).
 
Aggregatorerne driver primært proprietære systemer, hvor data gemmes lokalt. Dette kan være en udfordring, hvis data skal udveksles med en konkurrerende aggregator.

Register for varmepumpeinstallationer

HP-hub'en bidrager til at løse denne proprietære problemstilling og sikre at et leverandørskifte kan ske så fordelsagtigt som muligt for slutbrugeren. Ved et leverandørskifte vil relevant stam- og driftsdata være bevaret og gjort tilgængelig for en ny service provider, såfremt slutbrugeren, der ejer dataene, tildeler rettighederne til at se disse data.

HP-hub'en kan betragtes som en analogi for et BBR register for en specifik varmepumpeinstallation, hvor stamdata gemmes centralt sammen med historiske data vedrørende varmepumpens drift og dermed husets energibehov og forbrug.

Dataindsamling fra tre aktører

HP-hub'en indsamler informationer mellem tre aktører inden for et varmepumpesystem. Disse tre aktører er service provideren, aggregatoren og producenten.
 

Spørgsmål eller kommentarer?

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte Claus Amtrup Andersen eller Henrik Lund Stærmose.
 

Claus Amtrup Andersen
Eurisco
Tlf.: 22886688
caa@eurisco.dk
 
 
Henrik Lund Stærmose
Neogrid Technologies
Tlf.: 30654661
hls@neogrid.dk
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.