Loading
HP-Hub / Udvikling af HP-Hub platformen
 

Udvikling af HP-Hub platformen

Udviklingen af HP-Hub skal bidrage til at fastlægge, hvordan varmepumper fremadrettet kan indgå i SmartGrid løsninger, hvorved det er muligt at udnytte varmepumpernes fleksibilitet.

HP-Hub er en testplatform for udvikling og validering af dataudvekslingsformater i relation til energimålinger for varmepumper. Der er fokus på dataopsamling og -lagring specificeret af professionelle aktører baseret på kundens behov.

HP DataHub’en er grundlæggende tænkt som en testplatform, der på lige fod med den eksisterende DataHub giver mulighed for at samle stamdata og målerdata for varmepumper – blot med den store forskel, at tællerstanden på varmepumpens elmåler aflæses direkte (via Data Gateway) og ikke gennem netselskabet.

Der skal også på andre områder arbejdes med alternativer til den eksisterende datahub, eksempelvis:
  • Aflæsning af varmeforbrug
  • Certifikatbaseret databeskyttelse
  • Data gateway mellem husstanden og DataHub’en, til realtids dataoverførsel
HP-Hub er til rådighed for FU&D projekter og andre aktører.
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.