Loading
Standardisering / Historisk tilbageblik
 

Historisk tilbageblik

Nordiske standarder baner vejen

De første standardiseringer inden for varmepumpeområdet blev udarbejdet tilbage i 1980'erne, hvor Danmark og Sverige var langt foran på varmepumpeområdet. Sammen udarbejdede man nogle fælles nordiske standarder, hvor det særligt var krav til varmepumpernes deklaration der var i fokus, ligesom der blev opstillet en række testkrav til produkterne.

Fælles europæiske standarder 

De første forslag til fælles europæiske standarder var præget af en sydeuropæisk indflydelse, hvilket styrkede samarbejdet mellem Danmark og Sverige op gennem 1990'erne og ind i dette århundrede.
 
I dag udarbejdes forslagene til standarderne i en teknisk komité (TC) under den europæiske standardiseringskomité (CEN), som varetager fælles europæiske interesser. Gennem de seneste år er der udarbejdet standarder, som giver et ganske retvisende billede af varmepumpernes effektivitet, f.eks. de nye standarder til bestemmelse af årseffektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.