Loading
Test og testmiljøer / Testfaciliteter / Teknologisk Institut - GreenLab for Energy Efficient Buildings (GLEEB)
 

Teknologisk Institut - GreenLab for Energy Efficient Buildings (GLEEB)

Green Labs DK støtteprogram

Green Labs DK er initieret gennem Energistyrelsen og dækker over storskala testfaciliteter til demonstration af nye energiteknologier. Green Labs DK understøtter regeringens vision om, at Danmark skal være et "grønt teknologilaboratorium", hvor grønne virksomheder kan få de rette rammebetingelser i innovationskæden fra forskning til marked.
 
Testfaciliteterne er i international klasse og tiltrækker både danske og internationale udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Programmet støtter green labs inden for alle typer teknologi, der kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Dette vil først og fremmest sige effektiv energianvendelse og VE-teknologier.
 
Energistyrelsen giver gennem GLEEB ordningen tilskud til et antal green labs, hvor virksomheder kan teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske forhold.
 
Foreløbigt er der etableret to green labs på Teknologisk Institut, nemlig District Energy Innovation Lab (DEIL) og Green Lab for Energy Efficient Building (GLEEB).

Green Lab for Energy Efficient Buildings

Green Lab for Energy Efficient Buildings (GLEEB) er en videreudvikling af Teknologisk Instituts testfaciliteter, som dækker alle relevante teknologier af betydning for energieffektivt byggeri. GLEEB laboratoriet tester og dokumenterer teknologier og systemløsninger til klimaskærm, varme- og ventilationsanlæg, udnyttelse af solenergi, energistyring og -måling, intelligent byggeri og SmartGrids samt el-forbrugende udstyr og hvidevarer. Hertil kommer dokumentation med tilhørende rådgivning i udførte byggerier, der skal sikre at energieffektive nybyggerier og renoveringer har de forventede lave energiforbrug.
 
GLEEB består af laboratorieydelser på tre niveauer:
  • Komponentniveau
  • Systemniveau
  • Bygningsniveau (nybyggeri og energirenoveret byggeri)
Dette betyder i praksis, at komponenter og systemer kan testes i laboratoriet og i EnergyFlexHouse, og på system- og bygningsniveau er der tale om in-situ målinger, hvor GLEEB stiller udstyr og specialister til rådighed til at teste systemer i faktiske omgivelser. Det mobile udstyr er installeret i en såkaldt GLEEB-bil, og det kan både bruges til forskellige fieldtests og kommercielle måleopgaver samt i forbindelse med måling og dokumentation af resultater i F&U projekter.

Kontaktdata

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
 
Frank Elefsen
Teknologichef
Energi og Klima
Tlf.: 72201250
 

Få flere oplysninger

Green Labs DK

Her kan du læse mere om tilskudsordningen til test gennemført af Green Labs DK laboratorier
 

Green Lab for Energy Efficient Buildings (GLEEB)

Her kan du læse mere om GLEEB og de tre niveauer af laboratorieydelser
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.