Loading
 

GreenCom

Formålet med GreenCom projektet er at udnytte den fleksibilitet, der kan opnås i distributionsnettet ved intelligent styring af forbrug til at skabe øget reguler- og reservekraft i transmissionsnettet. Målet er at skabe balance i den lokale udveksling af energi i distributionsnettet for at undgå at påvirke stabiliteten i transmissionsnettet. Projektet vil udvikle en energistyringsplatform, der giver leverandører af energi (DSO'er eller forhandlere) mulighed for for første gang at måle og balancere belastningen i lavspændingsnettet og derved reducere kritiske peak situationer.
 
I en fase af projektet gennemføres et pilotprojekt på øen Fur, der involverer 42 husstande på fire forskellige transformerstationer samt flere andre interessenter fra energiområdet. Planen er at installere varmepumper og solceller i 21 husstande. Målet at undersøge, i hvor høj grad forbrugerne er villige til at lade deres vedvarende energikilder være del af et lokalt SmartGrid,

Projektdata:

Partnere: Istituto Superiore Mario Boella (Italy), Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (Germany), In-JeT ApS, (Denmark), Tyndall National Institute, University College Cork, (Ireland), Actua ApS, (Denmark), EnergiMidt A/S, (Denmark )
 
Projektperiode: Nov 2012 - Okt 2015

Budget: 4,6 mio. Euro
 
Støttet af: FP7. Den danske del støttes yderligere af ForskEl
 
Link: 
http://www.greencom-project.eu/
 

Kontaktdata:

Ukendt
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.