Loading
Test og testmiljøer / Testfaciliteter / Green Tech Center
 

Green Tech Center

Living Lab test-facilitet ved Green Tech Centeret ved Vejle

Insero Energy har etableret et living lab varmepumpeanlæg ved Green Tech Centeret ved Vejle, der skal gøre det muligt at afprøve forskellige teknologiers egnethed i forhold til køling, varmeforsyning og varmelagring under hensyntagen til de muligheder, som et kommende SmartGrid giver.
 
Det er dermed ikke hensigten at afprøve færdige varmepumpeinstallationer, men derimod skal det være muligt for virksomheder at ændre anlægskonfiguration, rørføring og styringskoncept med henblik på at afprøve nye ideer og forsknings- og udviklingsresultater resultater i et Living Lab. Det er mening at, at virksomheder, der afprøver disse nye koncepter kan få input til kommercialiseringsfasen og konkret udførelse af egne produkter.
 
Konkret er der etableret to 9-12 kW kølekompressorer. Rørføring, ventiler og pumper samt måleudstyr opbygges på stedet, der så tilkobles de øvrige akkumuleringstanke, varmepumper, solfangere og varmeoptagere via isolerede flexslanger. I forbindelse med alle anlæg etableres en solfanger. Varmeoptager kredsen er etableret som en Sunwell solbrønd, men andre varmeoptagere som traditionel jordvarmeslange og som en luftkølet ventilator unit og andre koncepter, kan afprøves i senere faser. Anlæggene er forsynet med akkumuleringstanke. Alle anlæg kan både levere varme og køling. Køling kan tillige også hentes direkte fra jorden ved cirkulation af brine-mediet. Herved opvarmes jorden og der kan på den måde også lagres varme til senere brug. Varme leveres direkte ind til Green Tech House. Køling (chilled water på 5-10°C) kan senere leveres til en køleflade i Green Tech House ventilationsanlæg.
 
I grundopstillingen bliver varmen og kølingen produceret, når der er behov for det. Solfangeren leverer varme, når temperaturen i solfangeren er over lagertanktemperaturen. Der er således i grundopstillingen ikke forsøgt nogen form for optimering ud over den, der findes i allerede eksisterende anlæg på markedet.

Anlægget er ikke forsynet med en traditionel styring og overvågning, men er overvåget og styret via en lille embedded industriel computer baseret på LINUX og leveret af firmaet LIAB ApS. Denne computer kan fleksibelt programmeres af Insero Energy til de funktioner, der ønskes afprøvet i installationen.

Der monitoreres elforbrug, temperaturer, flow og ventilstillinger. Styringen af anlægget er baseret på en videre udvikling af den open source baserede styring, der blev udviklet til energinet.dk’s store varmepumpeprojekt, hvor den er anvendt i 300 installationer, og som nu drives af andelsselskabet ”Intelligent Energistyring AmbA”. Styringen, datakommunikationen og dataopsamlingen er bygget op omkring de åbne informations- og kommunikationsstandarder IEC61850 og XMPP.

Den etablerede test- og demonstrationsplatform skal gøre det muligt at udføre projekter, hvor anlægs- og styringsdesign kan ændres og analyseres med henblik på at minimere drift og investeringsomkostninger, samtidig med, at anlægget kan opretholde den ønskede komfort og bidrage til udnyttelse af den øgede mængde vedvarende energi fra sol og vind i det danske energisystem.

Der kører foreløbigt tre projekter på GTC anlægget, hvor Insero Energi er projektleder:
 
  • StyrDinVarmePumpe version 2 (ForskEL)
  • HeatUp (EUDP)
  • SDVP Connect (ForskEL)

Kontaktdata

Green Tech Center A/S
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Tlf.: 7642 00793234
 

Få flere oplysninger

Green Tech Center

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter på Green Tech Centers hjemmeside
 

Styr Din Varmepumpe version 2

Her kan du læse mere om projektet Styr Din Varmepumpe version 2
 

HeatUp

Her kan du læse mere om projektet HeatUp
 

SDVP Connect

Her kan du læse mere om projektet SDVP Connect
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.