Loading
Om HPCOM / Om HPCOM / Ønske om et tæt samarbejde med varmepumpebranchen
 

Ønske om et tæt samarbejde med varmepumpebranchen

HPCOM projektet ønsker at etablere et tæt samarbejde med branchen omkring udvikling, afprøvning og implementering af åbne og harmoniserede kommunikationsstandarder for varmepumper. Formålet med samarbejdet er at muligøre, at netop varmepumper kan bruges som et aktiv i fremtidens elsystem, både som regulerkraft i forhold til balancering af elsystemet, men også som fleksibel ressource i distributionsnettet.

Åbne datakommunikationsstandarder og en velfungerende informationsudveksling er afgørende for udnyttelsen af fleksibiliteten af distribuerede energiressourcer som individuelle varmepumper.

For at man i fremtiden kan udnytte fleksibilitetsydelserne, som varmepumper kan levere i de forskellige markeder for el, er det vigtigt at skabe den nødvendige teknologiske udvikling, som understøtter de markedsmæssige forhold. Balanceansvarlige eller aggregatorer skaber bindeleddet mellem marked og teknik, idet de byder ind på markedet med en ydelse, som de sørger for bliver leveret. Denne infrastruktur er endnu ikke helt etableret på en ensartet og standardiseret måde, når det drejer sig om varmepumper.
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.