Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Forsøg med varmepumper på spot-aftale
 

Forsøg med varmepumper på spot-aftale

At opnå viden om de tekniske udfordringer ved at etablere en varmepumpeløsning i private husstande med henblik på at tilrettelægge varmepumpens el-forbrug – når elproduktionen er størst/grønnest. Ligeledes at indhøste erfaringer med de økonomiske fordele der er for kunderne ved at lægge varmeforbruget – når el-prisen er lavest (og dermed når produktionen er størst)
 
Der forventes etableret 50 – 100 varmepumper på Als. Varmepumperne skal afregnes på en en spot-pris aftale, hvor der indgår overløbsel og med afbrydelighed (på den måde skal varmepumperne gøres grønne). Kunderne informeres løbende om deres muligheder for at tilrettelægge forbruget således at prisen minimeres (dvs. når produktionen er størst).
Kunderne gives løbende, visuelt information om spot-prisen i det kommende døgn – via et ”el-ur” til opstilling i køkken eller lignende. Kunderne supporteres løbende i indstilling/regulering af deres varmepumpe

Projektdata:

 

Partnere: Syd Energi, Danfoss, Project Zero, Energinet.dk

 

Projektperiode: Marts 2010 - December 2011

 

Budget: (Syd Energi, Danfoss, Energinet.dk)

 

Støttet af: -

 

Link: -

 

 

Kontaktdata:

 
Ukendt
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.