Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Forøget fleksibilitet og effektivitet ved decentrale varmepumper
 

Forøget fleksibilitet og effektivitet ved decentrale varmepumper

Original titel: Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen ved anvendelse af decentrale varmepumper i kraftvarmeværker.
 
Formålet er at den nye varmepumpeteknologi skal udvikles, undersøges og demonstreres i fuldskala, hvor integrationen i energisystemet, optimal styring og teknisk-økonomiske konsekvenser er i fokus.
 
Rapporten konkluderer, at varmepumper i mange tilfælde kan producere varme med en fordelagtig varmepris og desuden øge fleksibiliteten i systemerne. Varmepumper kræver en brugbar varmekilde, og dette gør installationen mere kompleks end traditionelle varmeproduktionsenheder. Varmepumper kan være relevante i forbindelse med vidt forskellige varmekilder. Projektet viser bl.a. at industriel overskudsvarme er særlig interessant fra et økonomisk perspektiv, og at overskudsvarmeafgiften ikke er en hindring i denne forbindelse.

Varmepumpens varmeproduktionspris er afhængig af mange faktorer, men i de beskrevne tilfælde har varmepumperne vist sig at være økonomisk rentable med relativt korte tilbagebetalingsperioder. På grund af lave spotpriser i 2012 og 2013, samt en reduktion i el-afgiften, indgår varmepumperne primært som grundlast med lav produktionspris.

I kolde perioder indgår varmepumper ofte i kombination med andre varmeproduktionsenheder, og her er det vigtigt at systemerne udformes så samproduktion er mulig. Ved døgn- eller sæsonlagring opnås en større fleksibilitet i forhold varmekilde, strømpris og varmebehov. Det nuværende el-marked giver dog ikke anledning til at indgå med reguleringsydelser.

Der har ikke været udfordringer med drift og vedligehold, men det skal siges, at de fleste varmepumper, som er betragtet, endnu ikke har været i drift i mange år af deres forventede levetid.
 
 

Projektdata:

Partnere: -

Projektperiode: Februar 2007 til juni 2011

Budget: 9,77 mio. kr

Støttet af: ForskEl (4,88 mio. kr.)

Link: -

Kontaktdata:

Claus Schøn Poulsen
Teknologisk Institut
Tlf.: 72202514
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.