Loading
 

Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere (FlexEl)

Formålet med projektet er at identificere, udvikle og demonstrere teknologiske styringsværktøjer, der kan sikre et mere fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugende virksomheder (med et elforbrug på mere end 0,1 GWh/år) for derigennem at reducere virksomhedernes energiomkostninger og miljøpåvirkning samt udnytte perioder med stor miljøvenlig elproduktion og lav belastning på elnettet.
I projektet er udviklet udstyr (hardware og software), som håndterer signaler udefra, måler det øjeblikkelige elforbrug på de enkelte el-forbrugere, og som på basis deraf beslutter, om der skal sendes signal til ændring af elforbruget.

Resultatet af en test hos 5 udvalgte virksomheder viser, at kun en meget lille del af elforbruget er prisfleksibelt (spotpriser), og at der ikke har været en besparelse, der kan retfærdigøre installering af udstyret, hvis det skulle foregå på rent kommerciel basis.

Projektdata:

Partnere: Teknologisk Institut, Grid Manager A/S, Danfoss Solutions A/S, EnergiDanmark A/S, Teknologisk Partnerskab

Projektperiode: 2009 - 2012

Budget: -

Støttet af: ForskEl og Region Midt

Link: 
www.teknologisk.dk/projekter/projekt-fleksibelt-elforbrug-hos-store-energiforbrugere/26974
 

Kontaktdata:

Lars Ove Reinholdt
Teknologisk Institut
Tlf.: 72201270
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.