Loading
Standardisering / Dimensionering af varmepumper
 

Dimensionering af kapacitetsreguleret og behovsstyret varmepumper

De mange gennemførte F&U projekter har givet en del erfaringer omkring mange varmepumpespecifikke forhold, f.eks. dimensionering af varmepumper i forhold til husets behov. Erfaringerne viser bl.a. et tydeligt billede af, at varmepumper, der er kapacitetsreguleret eller behovsstyret, bør have en mindre ydelse end varmepumper, der kører on/off. 
 
Dette skyldes flere forhold, bl.a. at varmepumpernes ydelse stiger med faldende kondenseringstemperaturer, og da den behovsstyrede varmepumpe pr. automatik har flere driftstimer, vil den faktiske fremløbstemperatur (og dermed kondenseringstemperatur) under drift være lavere.
 
Behovsstyrede varmepumper har desuden mulighed for at øge deres kapacitet ud over det, der svarer til driften, f.eks. ved lave lave elpriser eller i perioder, hvor der af andre grunde ønskes en højere temperatur i boligen.
 
Andre forhold, som skal tages i betragtning ifm. dimensionering:
  • Hvor langt ned kan varmepumpen nedreguleres, hvilket typisk afhænger af kompressorens minimumsomdrejningstal

  • Det højest tilladelige omdrejningstal, som også er en kompressorafhængig størrelse, og som også afhænger af det aktuelle temperaturniveau på varm og kold side

  • Bufferkapacitet, både i vandkredsen og i selve bygningen

  • Andre varmekilder i bygningen, f.eks. anvendelse af brændeovn og/eller solvarme, som i perioder kan supplere varmen fra varmepumpen
En stor del af de varmepumper, som markedsføres i Danmark, er de seneste år blevet udviklet til også at være baseret på 'inverterteknologien', som behovsstyringen også kaldes. Dette gør varmepumpernes dimensionering lettere for installatørerne, da den enkelte varmepumpe typisk spænder over et større kapacitetsområde. Varmepumper med rotationskompressorer spænder for eksempel over et meget stor reguleringsområde, da kompressorerne har et meget stort arbejdsområde og typisk kan reguleres fra området omkring 10-20% helt op til måske 150% af nominel kapacitet.

Få flere oplysninger

VarmePumpeOrdningen (VPO)

VarmePumpeOrdningen (VPO) har udarbejdet en række retningslinjer for dimensionering af varmepumper. Her kan du læse mere om den frivillige kvalitetsordning for varmepumpeinstallatører, VPO
 

Den lille blå om varmepumper

Dansk Energi har udgivet "Den lille blå om varmepumper", hvor der findes mange erfaringsværdier for varmepumper samt en mere detaljeret beskrivelse af dimensineringsgrundlaget for disse. Her kan du læse mere om "Den lille blå om varmepumper"
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.