Loading
Standardisering / Standarder relateret til varmepumper / EN16147 - Test af brugsvandsvarmepumper
 

EN16147 - Test af brugsvandsvarmepumper

Standarden EN16147 angiver metoder til prøvning og rapportering af en given varmepumpes nominel ydelse og specificerer kravene til mærkning af varmepumper til varmt brugsvand.
 
Standarden er gældende for luft/vand, saltvand/vand, vand/vand og direkte udveksling/vand varmepumper med eldrevne kompressorer, som er forbundet til eller indeholder en varmt brugsvandsbeholder.
 
Anvendes varmepumpen til rumopvarmning træder standarden EN14511 i kraft.
 
 
 
 
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.