Loading
 

eFlex

Formålet med projektet var at undersøge, hvilke incitamenter der kan anvendes til at få de private husholdninger til at bidrage til peak-shaving i distributionsnettet.

Projektet omfattede 119 husstande i DONG Energy’s forsyningsområde i Nordsjælland og København. Hovedparten af de deltagende kunder har varmepumper.

Varmepumperne blev afbrudt efter nogle kriterier baseret på udsving i elprisen. Prisen var en kombination af spotmarkedsprisen fra North Pool dag-a-head elmarkedet, en 3-trins nettarif og PSO og skatteafgifter.

Projektet viste, at fleksibilitet kan opnås i de private husholdninger uden mærkbar tab af komfort. Simulering af indvirkningen på nettet fra et større antal varmepumper på en lavspændingsudføring afslørede en klar peak-shavingseffekt. En potentiale, som dog forudsætter megen videreudvikling med hensyn til teknologi og afregningsordninger for at kunne udnyttes fuldt ud.

I løbet af projektperioden er udført et antropologisk studie af adfærd for fem forskellige brugerprofiler for at identificere deres motiver og incitamenter. Generelt er kunderne er villige til at lade deres varmepumper styres, hvis passende incitamenter anvendes.

Projektdata:

Kontaktdata:

Dong Energy
Tlf.: 99551111
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.