Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Effektiv integration af vindkraft i fjernvarmesystemet
 

Effektiv integration af vindkraft i fjernvarmesystemet

Formål

Projektet vil sætte skub i anvendelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Projektet skal demonstrere og dokumentere potentialet i at integrere vedvarende energikilder vha. varmepumper. Projektet skal demonstrere de tekniske, økonomiske og miljømæssige perspektiver ved at anvende varmepumper i det fremtidige energisystem. Dette kan bidrage til at åbne markedet for danske leverandører.
 

Projektbeskrivelse

Elektriske varmepumper har et stort potentiale, hvis de annoncerede klimamålsætninger skal opnås. I kombination med fjernvarmesystemer kan afbrændingen af fossile brændsler erstattes med store mængder vedvarende energi. Fordi varmen kan produceres uafhængigt af det aktuelle behov, kan løsningen samtidig bidrage til stabilisering af el-nettet. Herved bliver det muligt at udnytte stadigt mere el fra fluktuerende produktion, efterhånden som der udbygges med vind- og solenergi. I modsætning til el-kedler kan varmepumper udnytte den høje energikvalitet i elektricitet, hvorved energiforbruget reduceres. Igennem projektet vil der blive installeret en varmepumpe på 1 MW (varmeeffekt) på Ans Kraftvarmeværk. Det forventes at varmepumpen kan opstilles tidligt i projektet, så der bliver en længere periode til dokumentation og indsamling af driftserfaringer. Udover demonstration af tekniske og økonomiske forhold vil projektet også omhandle systemets klimamæssige betydning. Med de eksisterende energipriser forventes det ikke at der er en sammenhæng mellelm optimal driftsmønster for hhv. økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Dette forhold vil blive dokumenteret i projektet. Det forventes at resultaterne kan bidrage ved en fremtidig omlægning af afgiftsystemet eller andre adfærdsregulerende virkemidler, som vil sikre en energioptimal dimensionering og driftsstrategi på tilsvarende anlæg i fremtiden.
 
 
 

Projektdata:

Partnere: Ans Fjernvarmeværk amba, Teknologisk Institut, PlanEnergi, Aalborg Universitet, EMD International A/S, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, BoaTech ApS
 
 

Kontaktdata:

Carl Lau Jensen
Ans Fjernvarmeværk
ansvarme@mail.dk
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.