Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / DSO challenges from introduction of heat pumps
 

DSO challenges from introduction of heat pumps

Projektets formål er at identificere udfordringer og muligheder for danske netselskaber i forbindelse med en betydelig vækst i antallet af varmepumpeinstallationer. Antallet forventes tredoblet inden for de næste 10 år. Mange steder vil der i distributionsnettet kunne opstå overbelastning og dårlig spændingskvalitet pga. kapacitetsproblemer.

Ved intelligent styring af varmepumperne baseret bl.a. på signaler fra elsystemet, kan problemernes forekomst og størrelse reduceres. Varmepumperne kan også bidrage til at reducere evt. problemer i et distributionsnet med en høj koncentration af solcelleeffekt ved at bruge solcellestrømmen direkte.

Projektet vil udvikle og forbedre den nuværende varmepumpeteknologi, så varmepumpefabrikanter kan rådgives til at fremstille nye varmepumper, der lever op til målsætningerne om fleksibilitet for fremtiden. Projektet vil også klargøre de fordele, som netselskabet kan få ved at andelen af varmepumper øges. Netselskabet vil således kunne tjene penge på det øgede forbrug af strøm til varmepumper, så længe, naturligvis, at varmepumperne kan indpasses i det eksisterende net. Projektet vil også udvikle ny varmepumpeteknologi, der kan være medvirkende til at modvirke skæv belastning af elnettet.

Projektet vil resultere i anbefalinger, der omhandler indpasning af varmepumper i eksisterende netværk. Anbefalingerne er baseret på analyse af omfattende data fra eksisterende netværk med en høj andel af varmepumper.

Projektdata:

Partnere: Østkraft Holding A/S,

Projektperiode: Januar 2014 - December 2018

Budget: 9,93 mio. kr

Støttet af: ForskEl (6,65 mio. kr)

Link: www.energiforskning.dk/da/program/forskel 

Kontaktdata:

Maja Bendtsen
Østkraft Holding A/S
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.