Loading
Standardisering / Dimensionering af varmepumper / DS469 - Norm for varmeanlæg
 

DS469 - Norm for varmeanlæg

Diskussionen omkring varmepumpernes dimensionering og særligt placeringen af det såkaldte bivalentpunkt, som er den temperatur, hvor varmepumpen netop kan dække husets samlede varmebehov uden tilskudseffekt fra elpatron eller lignende, har taget en interessant drejning efter præsentationen af den nye DS469 - Norm for varmeanlæg.
 
I DS469 har man noteret, at varmepumpen skal kunne dække husets varmebehov ned til -7°C uden tilskud i form af elpatron eller lignende. I praksis medfører dette, at varmepumperne fremover skal dimensioneres højere end tidligere. For nogle apparater vil det medføre en forringet effektivitet og for andre vil det betyde en klarmelding ift. SmartGrid, da varmepumperne vil have en væsentlig større reservekapacitet end tidligere.
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.