Loading
HP-Hub / Definition af aktører og roller
 

Definition af aktører og roller

Projekterne HPCOM og StyrDinVarmepumpe har begge fokus på udvikling af infrastruktur vedrørende styring og overvågning af mindre varmepumper installeret hos private husejere.
 
StyrDinVarmepumpe projektet opererer allerede nu med en åben IT-platform til SmartGrid forsøg med varmepumper og andre energiforbrugende eller -producerende installationer. Denne platform ligger til grund for udviklingen af HP-hub'en, som udvikles i HPCOM projektet.
 
Her kan du se, hvordan rollerne i HPCOM og StyrDinVarmepumpe projekterne adskiller sig fra hinanden samt se en definition af de forskellige aktører, som er relevante for systemet, hvor HP-hubben indgår.

Der er fokuseret på, at aktørerne hver især udfylder en rolle i forbindelse med at levere services til henholdsvis slutbruger og el-system. Nogle af aktørerne kunne godt være samlet under den samme juridiske enhed, men de er her taget med hver for sig for at skabe overblik.
 
Aktør              P S Roller SDVP           Roller HPCOM
Hub (XMPP) X   En funktion til administration af brugerrettigheder (Rooster).
Gemmer stamdata fra varmepumper.
Central dataservice, som skal sikre en brugerstyret adgang til dataudveksling mellem varmepumper, producenter og serviceleverandører.
DataHub   X N/A Indeholder afregnings- og stamdata for elforbrug pr. afregningsmåler, hvor HP-hub kan levere afregnings- og stamdata for varmeleverancen.
HP (varmepumpe) X   Fysiske komponent installeret i huset, der leverer varme eller køling.
Bruger elektricitet.
Varmepumpe, hvis formål er at levere varme eller kulde ved tilførsel af elektrisk energi. Der er datakommunikation med varmepumpen og sensorer.
SP (Service provider) X   Sælge en ydelse til slutkunden
(HP User), f.eks. varme, driftsovervågning, systemydelser til elsystemet, komfort.
Afregning i forhold til leverede ydelse.
Sælger ydelser til slutbrugeren.
En ydelse kan være smart styring af varmepumper i forhold til elmarkedet inden for de komfortgrænser, som brugeren ønsker.
HP User (Slutbruger)   X Bruger, der bor i huset, hvor varmepumpen er installeret og/eller ejer varmepumpen. Slutbruger, som ønsker at boligens indeklima er ind¬en for komfortgrænserne og gerne så energioptimalt som muligt.
Dataopsamler   X Online dataopsamling fra varmepumper.
Gemmer historiske data og afregningsmålerdata (Varmeforbrug og elforbrug).
N/A
Der opsamles ikke online data
Aggregator   X Driftsoptimering.
Sende styresignaler til varmepumpen (HP).
Teknisk styring af varmepumpen.
Ejer og driver et IT-system, som kan automatisere den tekniske dataopsamling og styring af mange varmepumper
HP Manufacturer (producent)   X Producent af varmepumpesystem
Leverer datakommunikation enten direkte til varmepumpen eller via central server.
Producent af varmepumper
Sælger varmepumper. Fjernovervågning og dataopsamling for serviceplanlægning er en konkurrenceparameter.
P = primære og S = sekundære
 
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.