Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Borehuller i Brædstrup
 

Borehuller i Brædstrup

I projektet etableres 10.600 kvadratmeter solfangere, 19.000 kubikmeter borehulslager og en varmepumpe til supplering af det eksisterende kraftvarmeværk i Brædstrup.
 
Borehulslageret på 19.000 m3 blev etableret i 2012 sammen med 10.600 m2 solfangere, en buffertank på 5.500 m3 og en 1,2 MW varmepumpe. Brædstrup Totalenergianlæg som forinden havde naturgasfyrede kraftvarmemotorer samt 8000 m2 solfangere har desuden etableret en 10 MW elektrisk boiler, således at værket er i stand til at operere på alle elmarkeder.  De foreløbige målinger viser en produktion som forventet, og værket har planer om at udvide til et fuldskalaanlæg på 50.000 m2 solfangere og 200.000 m3 borehulslager. Desuden har Strandby Fjernvarme vist interesse for et tilsvarende anlæg.
 
 
 
 

Projektdata:

Partnere: PlanEnergi, BRÆDSTRUP FJERNVARME A M B A

Projektperiode: April 2012 - December 2012

Budget: 4,06 mio.kr

Støttet af: EUDP (1,62 mio. kr)

Link:
 

Kontaktdata:

Per Alex Sørensen
PlanEnergi a.m.b.a.
Tlf.: 96820400
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.