Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Barrierer og konsekvenser i distributionsnettet
 

Barrierer og konsekvenser i distributionsnettet ved elbiler og varmepumper

Inden for de kommende 15 år kan der imødeses en væsentlig udbygning med elbiler og individuelle varmepumper. Formålet med projektet er at undersøge belastningen af distributionsnettet ved denne udbygning og vurdere de samlede konsekvenser og perspektiver for elsystemet. Dimensionering og overføringsevne i to konkrete lavspændingsradialer med ca. 40 boligkunder hver er undersøgt, og det er beregnet, hvor mange elbiler, der kan kobles til ved forskellige opladningsforløb. Udredningen kan ikke anvendes til at drage generelle konklusioner, men til at give et fingerpeg, idét en undersøgelse efterviste, at radialerne ikke er atypiske, og at de er udlagt efter typiske dimensioneringskriterier for lavspændingsnet bygget på de pågældende tidspunkter.

Projektet er dokumenteret i Acadre sag 3234/1, rapport-ID: 11564-10

Projektdata:

Partnere: Energinet.dk, Nrgi-net, Dansk Energi

Projektperiode: Jan 2009 - feb 2011

Budget: -

Støttet af: (Energinet.dk og Dansk Energi)

Link: -
 

Kontaktdata:

Ukendt
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.