Loading
Om HPCOM / Om HPCOM / Baggrund
 

Baggrund

Energinet.dk er myndighed for udstedelse af tekniske forskrifter inden for alle elproducerende anlæg, uanset størrelsen, men har ikke myndighed til at stille tekniske krav til energiforbrugende enheder. Varmepumper er som udgangspunkt energiforbrugende enheder.  
 
For at sikre at særlige danske krav til varmepumper ikke underkendes som tekniske handelshindringer på grund af manglende fælles internationale standarder, skal HPCOM projektet bidrage til udviklingen af teknologierne, så de bliver SmartGrid Ready og anvender åbne internationale standarder for kommunikation og dataudveksling. 
 
Projektet har derfor fokus på de internationale standarder og vigtigheden af, at danske aktører på varmepumpeområdet involverer sig i deres udvikling.
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.