Loading
 

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper (IFIV)

Formål

Projektet analyserer, udvikler og demonstrerer i praksis, hvordan intelligent fjernstyring af individuelle varmepumpesystemer opbygges, dimensioneres og implementeres uden at forbrugerne mærker forringelse i komfort eller indsats og samtidig får en økonomisk gevinst og er med til at bidrage til klimaindsatsen.

Resultater

Det demonstreres, at forbrugsenheder, her eksemplificeret ved individuelle varmepumper, kan anvendes af en balanceansvarlig til både at flytte forbruget og til at levere regulering, balancering og systemydelser i energisystemet. Der er således udviklet en ’Virtual power Plant’-server, hvor mange varmepumper styres som én enhed. VPP’en beregner på baggrund af det forventede varmeforbrug og spotpriserne en optimal plan for den enkelte varmepumpes kørsel det kommende driftsdøgn. VPP’en er forbundet til varmepumpeinstallationerne via Energinet.dk’s kommunikationsserver udviklet i ’StyrDinVarmepumpe’-projektet.

Endvidere har projektet understøttet udviklingen af en standard omkring elmålere til brug for intelligent forbrugsregulering. Der er primært fokuseret på datakommunikationen imellem elforbrugende enheder og elmåleren, samt mellem elmåleren og elselskabet herunder den balanceansvarlige.
 
Læs den fulde rapport her: Intelligentenergistyring.dk

 

Projektdata:

Partnere: Nordjysk Elhandel, Neogrid, EURISCO, Aalborg Universitet, Aros

Projektperiode: April 2010 - Juni 2012

Budget: 6,8 mio. kr.

Støttet af: ForskEl (5.0 mio. kr.)
 
Link: -
 

Kontaktdata:

Lotte Holmberg Rasmussen
Neas Energy
Tlf.: 40563607
lhr@neasenergy.dk
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.