Loading
 

Varmepumper, et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Formål

Formålet med projektet er at demonstrere, at varmepumper er et aktivt og effektivt værktøj i et fleksibelt elsystem, ved hjælp af udvikling og prøvning.
 
Varmepumper kan bidrage med en fleksibilitet, som skabes via muligheden for enten at øge, sænke eller afbryde elforbruget. Projektet ser på varmepumpers evne til at operere i såkaldte Virtual Power Plants, at levere reguleret el og at reagere på spot-marked elpriser. 

Resultater 

Projektet er baseret på en række afsluttede aktiviteter på området, herunder projekter om fleksibelt elforbrug og varmepumper. Resultaterne danner grund for fremtidige beslutninger vedrørende fleksibelt energiforbrug i husholdninger. Demonstration af teknologien skal ligeledes bidrage til en styrkning af dansk energi relateret virksomhed på det internationale marked. 
 
Projekts resultater kan anvendes direkte af Energinet.dk og forsyningsselskaberne sammen med varmepumpeproducenterne og varmepumpeleverandørerne til at implementere varmepumper, som er fjernstyret med en driftstilstand, som passer til den tilgængelige mængde af vareierende el.

Projektet ser på konsekvenserne for det samlede energiforbrug, varmepumpes effektivitet (COP) og komfort relateret til indendørs temperaturer i bygninger samt brugsvandstemperatur i et scenarie med tidsvarierende elpriser.

Scenariet vil i et vist omfang omfatte situationer med uventede og umiddelbare behov for betydelig forøgelse eller sænkning af elforbruget.
 
 

Projektdata:

Partnere: SEAS-NVE, SE, Varmepumpefabrikantforeningen, 17 varmepumpefabrikanter og -leverandører

Projektperiode: April 2010 - oktober 2014

Budget: 7,6 mio. kr.

Støttet af: ForskEl (3,3 mio. kr)
 

Kontaktdata:

Søren Poulsen
Teknologisk Institut
Tlf.: 7220 2460
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.