Loading
F&U Projekter / Primære projekter / Fra vindkraft til varmepumper
 

Fra vindkraft til varmepumper

Formål

Det overordnede formål med projektet har været at udvikle en åben IT-platform, som gør det muligt for markedsaktører at teste, demonstrere og på almindelige kommercielle vilkår at skabe indtjening ved anvendelse af SmartGrid hardware og software til intelligent styring af varmepumper.
 
Projektets primære fokus har været udviklingen af et system, der styrer varmeproduktion og elforbrug for varmepumper med henblik på at forbedre den lokale energieffektivitet samt optimere produktionen og distributionsomkostninger i det samlede elnet.
 
Udfordringen i Smart Grid er, at fleksibelt elforbrug kræver dedikerede forbrugere, særligt energi- og IT-udstyr, og en pålidelig kommunikationsinfrastruktur til kunderne og i deres hjem. Væsentlige spørgsmål vedrørende personoplysninger og it-sikkerhed adresseres også i projektet.

Resultater 

Som en del af projektet har Energinet.dk etableret en (open source) demonstrations- og testplatform for varmepumper, hvor varmeanlæg i ca. 300 huse kan overvåges og styres ud fra lokale prognoser for vejr og elforsyning.
 
Demonstrationsprojektet er udviklet i forbindelse med to ForskEL-projekter, VAFE og IFIV.

En vigtig erfaring fra projektet er, at rigtig mange varmepumpeanlæg ikke kører optimalt. Den økonomiske gevinst for privatkunden ved at sikre energieffektiv drift er således væsentlig større end de – i dag - mulige gevinster ved at levere fleksibelt elforbrug til energisystemet.
 
Læs den fulde rapport her:
 

Projektdata:

Partnere: Energinet.dk

Projektperiode: April 2010 - juli 2012

Budget: -

Støttet af: ForskEl


Kontaktdata:

Ole Kristoffer Jensen
Energinet.dk
Tlf.: 51380728
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.