Loading
F&U Projekter / Sekundære projekter / Vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus
 

Analyse af kombinationen af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Projektet undersøger mulighederne for en kombination af vindkraft og varmepumper til fjernvarmeproduktion i Århus. Konkret analyseres de miljømæssige og økonomiske konsekvenser - for fjernvarmesystemet og set fra et samfundsøkonomisk perspektiv – ved en stor varmepumpe i kombination med direkte tilsluttet vindkraft eller tilsluttet elnettet.
 

Resultater


Analyser og beregninger – bl.a. i Balmorel-modellen – viser at de kortsigtede marginale produktionsomkostninger for varmepumpen er for høje ift. de alternative produktionsmuligheder i Århus, hvilket bl.a. begrundes med afgifter og høje elpriser. Afgiftsforhold understøtter desuden en løsning, hvor varmepumpen er direkte tilsluttet vindmøllerne, mens det samfundsøkonomisk er mere fordelagtig at tilslutte vindmøller og varmepumpe til elnettet. Sidstnævnte indebærer muligheden for at benytte varmepumpen i regulerkraftmarkedet, hvilket vurderes at give et væsentligt bidrag til varmepumpens økonomi.

Projektdata:

Partnere: EA ENERGIANALYSE A/S (hovedansvarlig), NEAS ENERGY A/S, Vindenergi Danmark, Aarhus Kommune

Projektperiode: 2009/12 - 2009/12

Budget: 0,64 mio.kr

Støttet af: ForskEl (0,38 mio. kr)

Link: -
 

Kontaktdata:

Mikael Togeby
EA Energianalyse
Tlf.: 60391707
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.