Loading
 

Velkommen til HPCOM projektet

Varmepumper spiller en central rolle i udbredelsen af vedvarende energi i det danske energisystem, og udviklingen af fælles internationale kommunikationsstandarder samt definition af 'state-of-the-art' testfaciliteter, som understøtter varmepumpernes muligheder i et SmartEnergy system, er vigtig for at kunne udnytte de fleksibilitetsydelser, som varmepumper kan levere i de forskellige markeder for el.
 
HPCOM projektet har fokus på udvikling og implementering af informations- og datakommunikationsteknologi på varmepumpeområdet, som skal medvirke til at varmepumper er et aktiv i fremtidens elsystem.
 

Nyt fra HPCOM

Smart Grid Ready varmepumper
– hvor bliver de af?

 
Her kan du læse et kort notat, som resumerer HPCOM projektets resultater vedrørende prioritering af fremtidig forskning og udvikling inden for varmepumper og fleksibelt elforbrug – det såkaldte Smart Grid.
 
Formålet er at indkredse områder med et særligt FU&D-behov til brug for formulering af målrettede projekter.
 
 
 
 
 
 

Varmepumper, smart grid, IKT, FoU og fleksibilitet
- muligheder og udfordringer

Den 9. maj 2017 afholdt HPCOM en afsluttende workshop, hvor indbudte deltagere fra branchen deltog i en debat om muligheder og udfordringer for varmepumper, IKT og smart grid.
 
Formålet med workshoppen var at få branchens synpunkter og holdninger til mulighederne og udfordringerne - som de ser dem både nu og i fremtiden.
 

 Projektpartnere

  
 
 
   
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.