Loading
 

Velkommen til HPCOM projektet

Varmepumper spiller en central rolle i udbredelsen af vedvarende energi i det danske energisystem, og udviklingen af fælles internationale kommunikationsstandarder samt definition af 'state-of-the-art' testfaciliteter, som understøtter varmepumpernes muligheder i et SmartEnergy system, er vigtig for at kunne udnytte de fleksibilitetsydelser, som varmepumper kan levere i de forskellige markeder for el.
 
HPCOM projektet har fokus på udvikling og implementering af informations- og datakommunikationsteknologi på varmepumpeområdet, som skal medvirke til at varmepumper er et aktiv i fremtidens elsystem.
 

Nyt fra HPCOM

Smart Grid Ready varmepumper
– hvor bliver de af?

Her kan du læse et kort notat, som resumerer HPCOM projektets resultater vedrørende prioritering af fremtidig forskning og udvikling inden for varmepumper og fleksibelt elforbrug – det såkaldte Smart Grid.
 
Formålet er at indkredse områder med et særligt FU&D-behov til brug for formulering af målrettede projekter.
 
 
 
 
 
 

Klimarådet foreslår kloge afgifter, men mangler de fleksible afgifter

Klimarådet har netop offentliggjort en ny rapport "Afgifter der forandre", hvor man foreslår en række ændringer i afgiftssystemet. 
 
Her kan du læse en artikel, som ser på nogle af ændringerne i den nye rapport, heriblandt en nedsættelse af elafgiften med 30 øre/kWh, som kan spille en rolle i udbredelsen af varmepumper. 
 

 Projektpartnere

  
 
 
   
 
Projektleder • Insero • Chr. M. Østergaardsvej 4A • 8700 Horsens • Mail: Projektleder
Webmaster • ArosTeknik ApS • c/o Fo-Byen • Frederiksgade 78 C • 8000 Aarhus C • Mail: Webmaster
© 2014 Intelligent Energistyring a.m.b.a.